Het komt voor dat bepaalde kosten naast een zakelijk karakter ook een persoonlijk karakter hebben, bijvoorbeeld doordat uzelf of een ander er als privépersoon voordeel van heeft. Van deze kosten is uitsluitend het zakelijke deel aftrekbaar. Als het persoonlijke karakter van die kosten overheerst, dan zijn die kosten helemaal niet aftrekbaar.

Voorbeelden van kosten waarvan alleen het zakelijke deel aftrekbaar is, of waarvoor een aftrekbeperking geldt:

 • huurkosten van een pand dat is verdeeld in een zakelijk en privégedeelte
 • onderhoudskosten van een pand dat bestaat uit een zakelijk en een privégedeelte
 • telefoonkosten
 • een auto van de zaak
 • congressen, studiereizen, symposia, seminars en excursies
 • zakenlunches en -diners, recepties en andere feestelijke bijeenkomsten

Voorbeelden van kosten die niet aftrekbaar zijn, zijn:

 • het behalen van een diploma waarvan u buiten de onderneming in belangrijke mate profiteert (rijbewijs)
 • kosten in verband met uw gezondheid (pedicure, zorgverzekering)
 • persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld de uitgaven voor kleding en voor de kapper
  Uitgaven voor werkkleding zijn wel aftrekbaar.

Kosten die geen enkel zakelijk karakter hebben, kunt u niet van de winst aftrekken.