Kosten voor afsluiten hypotheek

De onderstaande kosten mag u in 1 keer aftrekken in de belastingaangifte over het jaar waarin u de kosten hebt betaald.

Houd er rekening mee dat u alleen de rente en kosten mag aftrekken voor uw eigenwoningschuld. Dat is het deel van uw hypotheek of lening dat gaat over uw eigen woning. Bijvoorbeeld om de woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden.

 • advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
 • bereidstellingsprovisie
  Dat geld betaalt u aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in de offerte te verlengen.
 • notariskosten voor de hypotheekakte
 • kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 • taxatiekosten voor het krijgen van de lening
 • kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
 • boeterente
 • bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
 • kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot

Kosten voor uw eigen woning die niet aftrekbaar zijn

 • bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie
 • overdrachtsbelasting en omzetbelasting
 • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
 • kosten van onderhoud en verbouwing
  Voor een rijksmonumentenpand mag u deze kosten onder bepaalde voorwaarden wél aftrekken.
 • aflossing van de eigenwoningschuld
 • rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is
 • rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente van leningen te betalen
  Bijvoorbeeld een lening om boeterente of bouwrente te betalen. Rente over een lening die u vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag u wel aftrekken.
 • kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom