1. Btw-aangifte corrigeren

Hebt u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit aan de belastingdienst te melden. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • U moet een aangifte over een bepaald tijdvak corrigeren.
    Vermeld in het suppletieformulier het tijdvak en de gecorrigeerde gegevens voor dat tijdvak.
  • U moet een heel kalender- of boekjaar corrigeren.
    Vaak blijkt  na afloop van het jaar dat u correcties hebt op de aangiften die u hebt ingediend. Bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening. U vermeldt in het suppletieformulier de gecorrigeerde gegevens voor het hele jaar. Het kan zijn dat de belastingdienst nog een specificatie vraagt nadat zij het formulier hebben ontvangen.

Let op!

Is correctie van uw aangifte(n) nodig? En blijkt dat u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt.

Deze correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de oude kleineondernemersregeling. Deze correctie doet u altijd via een suppletie.